FENG SHUI

"Příznivé prostředí vzniká, jsme-li v souladu s okolním prostorem. Způsobuje to, že vztahy probíhají hladce, plány jdou kupředu a převažuje štěstí a dobré pocity."

Lilian Too
Feng Shui
copyright © 2010 - 2015 fengshui-harmonizace.cz